Ανυψωτικά μηχανήματα

Εκτύπωση PDF
Χρησιμοποιούμε ανυψωτικά μηχανήματα της εταιρίας μας, για την κάθοδο μα και την άνοδο, της οικοσκευής σας, αποκλείοντας την χρήση κοινοχρήστων χώρων εξασφαλίζοντας την μέγιστη δυνατή ασφάλεια στην μετακίνηση των επίπλων σας.
Η εταιρία μας θέλοντας να καλύψει τις τόσο διαφορετικές ανάγκες, της κάθε μεταφοράς επένδυσε στην αγορά ενός ανυψωτικού μηχανήματος, διαιρούμενου τύπου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαμερίσματα των οποίων τα μπαλκόνια βρίσκονται στην πίσω πλευρά του κτηρίου, εφ΄ όσον υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης από το έδαφος.
Η μετακόμισή σας, θα γίνει με φορτηγά της εταιρίας μας, κλειστού τύπου, τα οποία είναι ειδικά προστατευμένα εσωτερικά, για να μεταφέρουν αποκλειστικά και μόνο, έπιπλα.