Διεθνείς Μεταφορές

Εκτύπωση PDF
Η εταιρία μας διαθέτει ένα, συνεχώς επεκτεινόμενο δίκτυο συνεργατών παγκοσμίως, το οποίο εξασφαλίζει την ομαλή μετεγκατάστασή σας, στην αλλοδαπή.
Η οικοσκευή σας, συσκευάζεται, φορτώνεται και μεταφέρεται με ασφάλεια, οδικώς, ναυτiλιακώς και αεροπορικώς.
Σε περίπτωση που τα χρονοδιαγράμματά σας, είναι τέτοια που απαιτείται αποθήκευση της οικοσκευής σας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, μέχρι την τελική σας μετεγκατάσταση στο εξωτερικό, μπορείτε να την εμπιστευθείτε στους αυστηρά, φυλασσόμενους, αποθηκευτικούς μας χώρους, οι οποίοι βρίσκονται στην Παιανία Αττικής.